Rynek pierwotny

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek pierwotny

Rynek pierwotny jest jednym z elementów rynku finansowego.

 

rynek pierwotny

Rys. Rynek pierwotny jako jeden z elementów rynku finansowego.

Na rynku pierwotnym dokonuje się obrotu nowymi instrumentami finansowymi. Inwestor indywidualny będzie miał najczęściej do czynienia z emisjami nowych akcji oferowanymi przez spółkę. Z rynkiem pierwotnym mamy do czynienia już od momentu zakładania spółki akcyjnej i zarejestrowania emisji akcji objętej przez pierwszych akcjonariuszy przez sąd rejestrowy. Jednak w praktyce o rynku pierwotnym mówimy wówczas, gdy emitent (subemitent) proponuje nabycie papierów wartościowych. Rynek pierwotny jest istotny dla emitenta, który dzięki emisji uzyskuje środki ze sprzedaży na rozwój swojej spółki. Może je uzyskać proponując nabycie papierów wartościowych w ofercie publicznej lub niepublicznej. Natomiast decyzja o zakupie nowych emisji akcji, nie musi być ona dobrą decyzją dla inwestora. Istnieje niebezpieczeństwo, że możemy zamrozić swój kapitał na dłuższy lub krótszy okres nie mając z tego żadnych korzyści. Pomimo że w Polsce istnieją odpowiednie regulacje prawne zabezpieczające potencjalnego inwestora decydującego się na zakup akcji w ofercie niepublicznej (przede wszystkim Kodeks spółek handlowych), to jednak oferta publiczna z punktu widzenia indywidualnego inwestora jest bardziej bezpieczna. Jest to spowodowane przede wszystkim większą płynnością akcji oraz pełnym dostępem inwestora do wiadomości o spółce (oferta niepubliczna jest skierowana do maksymalnie 99 inwestorów, a emitent nie jest zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego). Decydując się na zakup akcji w ofercie niepublicznej powinniśmy więc mieć pewność, że w przyszłości uzyskamy ponad przeciętne dochody z dywidendy lub wartość spółki znacznie wzrośnie. Natomiast decydując się na zakup akcji w ofercie publicznej powinniśmy pamiętać, że zanim akcje zostaną dopuszczone do obrotu wtórnego (a więc będziemy mogli nimi handlować bez ograniczeń) minie dość długi okres czasu. W tym czasie ponosimy ryzyko związane z emisją.

Przeczytaj więcej na temat kontraktów terminowych.

  1. Ryzyko metody sprzedaży.

    Aby emisja nowych akcji doszła do skutku emitent, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, musi ze sprzedaży uzyskać określoną kwotę na określony cel. Może on zaproponować metodę stałej ceny, metodę przetargową lub pewną modyfikację obu metod.

a) metoda stałej ceny skierowana jest w zasadzie do drobnych inwestorów. Jej wadą jest możliwość złej wyceny spółki. Jeżeli cena jednej akcji będzie zbyt wysoka, spółka nie znajdzie wystarczającą ilość inwestorów, a co za tym idzie nie uzyska zakładanego celu i emisja nie dojdzie do skutku. Aby temu zapobiec emitent stara się znalezienie subemitenta, któregoobowiązkiem jest nabycie całości lub części oferowanych akcji. Jednak nabywa on akcje po zaniżonej cenie, co nie jest korzystne dla inwestorów.

Natomiast zbyt duża ilość zamówień doprowadza do redukcji zleceń kupna. W zależności od redukcji, inwestor otrzyma mniejszą ilość akcji niż złożył w zamówieniu. W obu przypadkach, zgodnie z koncepcją wartości pieniądza w czasie, inwestor traci, gdyż po okresie inwestycji nie uzyska określonego spodziewanego dochodu.

b) metoda przetargowa polega na składaniu przez inwestorów ofert. Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej emitent zobowiązany jest do podania maksymalnej ceny akcji. Jednak aby uzyskać określony cel spółka musi także uzyskać cenę minimalną. Właścicielami akcji stają się inwestorzy, którzy zaproponują najwyższą cenę. Oprócz zagrożeń występujących w metodzie stałej ceny, poważnym zagrożeniem dla spółki jest sytuacja, że akcje nowej emisji obejmie jeden lub kilku inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestora indywidualnego poważnym zagrożeniem jest wysoka cena akcji podczas przetargu, co powoduje ich spadek w obrocie wtórnym.

c) metoda modyfikacji ma za zadanie wyeliminować przynajmniej w części powyższe zagrożenia. Polega na sprzedaży w określonych transzach. Część emisji sprzedawana jest dla indywidualnych inwestorów po stałej cenie, a część metodą przetargową.

  1. Ryzyko ceny.

Ryzyko ceny związane jest z przyszłymi notowaniami akcji na rynku wtórnym. Zanim dopuszczone zostaną do obrotu wtórnego mija określony czas, podczas którego może dojść do załamania się rynku (silne spadki cen). Debiut akcji na takim rynku może wpłynąć bardzo negatywnie na ich cenę. Dlatego spółki w takich przypadkach często odraczają termin debiutu.

Pomimo tak wysokiego ryzyka w większości przypadków debiuty na GPW w Warszawie były udane i inwestorzy mogli solidnie zarobić.